اخبار کوتاه
 توسط دکتر منفردی صورت گرفت؛
از تبیین و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی تا قول مساعدت ویژه با سرمایه گذاران در بازدید هیات روسی از بندر فریدونکنار

توسط دکتر منفردی صورت گرفت؛ از تبیین و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی تا قول مساعدت ویژه با سرمایه گذاران در بازدید هیات روسی از بندر فریدونکنار

 هزینه 3 هزار و 388 ميليارد تومان و 280 ميليون يورویی طرح های افتتاحی در مازندران  با اشتغالزایی برای 8400 نفر

هزینه 3 هزار و 388 ميليارد تومان و 280 ميليون يورویی طرح های افتتاحی در مازندران با اشتغالزایی برای 8400 نفر

 افتتاح مرغداری مرغ مادر 30 هزار قطعه ای شهرستان فریدون کنار ،  با حضور مهندس حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح مرغداری مرغ مادر 30 هزار قطعه ای شهرستان فریدون کنار ، با حضور مهندس حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی

 روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونکنار

روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونکنار

 روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونکنار

روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونکنار

 روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونکنار

روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونکنار

برو به بالا