اخبار کوتاه

از تدبیر دولت تا امید مازنی ها/11 : گزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهور

سه شنبه 22 فروردین 1396

گزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهور

گزارش تصويري افتتاح فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با حضور رييس جمهور در این بخش تقدیم می شود. 

برو به بالا