اخبار کوتاه

از تدبیر دولت تا امید مازنی ها/12 : گزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهور

سه شنبه 22 فروردین 1396

گزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهورگزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیر آباد با حضور رييس جمهور

گزارش تصويري افتتاح مجتمع کاغذ امیرآباد با حضور رييس جمهور در پیش روی شما قرار دارد. 

برو به بالا