اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار

سه شنبه 29 فروردین 1396

ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار ديدار با دو ارتشي سرافراز شهرستان توسط فرماندار فريدونكنار

29 فروردین بمناسبت روز ارتش ،  دكترمنفردي ، فرماندار شهرستان به اتفاق بخشدارمحترم دهفري ، رئيس محترم بنياد شهيد و جمعي از روساي ادارات ، با حضور در منزل آزاداه سرافراز ارتشي رمضانعلي فرجي وسرهنگ بازنشسته جانعلي جمالي  با اين يادگاران دفاع مقدس ديدار وگفتگو بعمل آورد . ايشان با اشاره به اينكه ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.اين روز رابه آنها وخانواده محترمشان تبريك گفت.

برو به بالا