اخبار کوتاه

در اتاق کار دکتر منفردی؛ : مشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شد

1396/04/13

مشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شدمشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شدمشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شدمشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شدمشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شد

در نشستی مشترک در اتاق کار دکتر منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار با ریاست اداره ورزش و جوانان و نماینده ورزشی نماینده شهرستان مشکلات ورزش و ورزشکاران فریدونکنار بررسی شد.

برو به بالا