اخبار کوتاه

گزارش تصویری؛ : ملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبه

1396/04/13

ملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبهملاقات عمومی فریدونکناری ها با دکتر منفردی در روز سه شنبه

نشست های ملاقات عمومی شهروندان فریدونکناری با دکتر حسین منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار در روز سه شنبه به ثمر نشست.
این نشست ها به صورت خصوصی با هماهنگی دفتر فرماندار و اطلاع رسانی روابط عمومی انجام می شود.

برو به بالا