اخبار کوتاه

گزارش تصويري/ : سومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شد

1396/04/17

سومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شدسومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكنار برگزار شد

سومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان فريدونكناربا موضوع اوقات فراغت جوانان به رياست نصيري معاون فرماندار و با شركت اعضاي اين ستاد در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار و درخصوص مسائل وموضوعات مطروحه ، بحث وتبادل نظر شد.

برو به بالا